Din båt

Fyll i nedanstående uppgifter om din båt så att du har det samlat om något händer

Registreringsnummer/Dopnamn......................................................


Fabrikat......................................................................................


Modell.......................................................................................


Tillverkningsnummer.....................................................................


Egen dold märkning......................................................................


Årsmodell...................................................................................


Färg/Skrov..................................................................................


Färg/Kapell.................................................................................


Försäkringsbolag..........................................................................


Ägare.........................................................................................


Personnummer............................................................................


Motorfabrikat.............................................................................


Antal hkr....................................................................................


Serienummer..............................................................................


Drevnummer................................................................................


Årsmodell....................................................................................


Egen dold markering.....................................................................


Fotografera och notera speciella kännetecken