Båtplatser

Regler för båtplatskön


 • DET FINNS FORTFARANDE SOMMARPLATSER KVAR FÖR 2023 (2,5m)
 • Man måste vara medlem för att stå i kön.
 • I båtkön skall man stå med namn och önskad båtbredd.
 • Båtplatsbredder är 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m, 4 m eller annan plats.
 • I båtkön kan man bara stå med en breddansökan.
 • Vid erbjudan om plats för sin klass och man tackar Ja svarar man inom två veckor och betalar platsen inom 30 dagar, om man tackar nej till erbjuden plats så åker man sist i kön.
 • Byter man båt och får en annan bredd under tiden man väntar i kön anmäler man detta och behåller sin plats i kön.

  Observera!
  Medlem som innehar båtplats men ej besätter den skall senast sista April 30/4 meddela styrelsen att den kan bli sommarplats enligt nedan, görs inte detta skall styrelsen kontakta vederbörande för att utröna varför platsen ej används och om möjligt få tillgång till den.

 • Om ni inte tänker använda platsen kommande säsong, anmäl er plats som sommarplats senast 30/4. Detta gör ni till batplatsguovik@gmail.com
  Ni kommer att få säsongsavgiften återbetald om någon sedan hyr er plats som sommarplats.
 • Det är INTE tillåtet att hyra ut platsen på egen hand utan platsen skall förmedlas av klubben till de som står i kö.
 • Har man inte använt sin plats under 2 år återgår platsen till båtklubben och fördelas enligt båtplatskön. Detta räknat från år 2022. Exempel: Har man hyrt ut sin plats, eller ej haft sin egen båt på sin plats under år 2022 och 2023 så tillfaller platsen båtklubben år 2024.
 • Önskar ni hyra en sommarplats så anmäl det till batplatsguovik@gmail.com
  efter nyår samma år ni önskar plats. Sommarplats måste man ansöka om varje år och kan inte räkna med en plats även om man hade en förra året.
 • Enligt beslut på årsmötet 2008 fördelas platserna efter det nummer man har i båtplatskön.
 • Endast en båtplats per medlemskap.


Båtplatser och båtplatskön handläggs av Fredrik, som du når via

batplatsguovik@gmail.com eller på telefon 0709-76 30 00